Lid worden

 

Lid worden of als projectlid meezingen?

Zingt u graag? U bent van harte welkom om enkele avonden gratis en vrijblijvend met ons mee te zingen!

Op dit moment bestaat het koor uit ongeveer 70 leden. We zijn altijd op zoek naar nieuwe stemmen, vooral bassen. Een oratoriumkoor is niet gauw te groot en meer leden betekent in alle opzichten meer mogelijkheden.

We repeteren elke dinsdagavond van 20 tot 22 uur in zaal 9 van
Zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2, 2402 EP Alphen aan den Rijn
(behoudens 2 weken Kerst-  en 6 weken zomervakantie). En vanaf 1 januari 2019 repeteren we in de Muziekschool, Burg. Visserpark
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid in de naastgelegen parkeergarage Ridderhof, ’s avonds gratis!
In de pauze schenken wij koffie of thee (tegen betaling).
 
Besluit u lid te worden, dan bepaalt de dirigent na een repetitie, in aanwezigheid van een bestuurslid, of u zangtechnisch past in het koor en in welke stemgroep u thuishoort. 

Het lidmaatschap gaat in, na invulling van een inschrijfformulier, de eerste of de vijftiende van de maand na de stemtest. Wij gaan ervan uit, dat ook thuis gestudeerd wordt. Veel van onze leden doen dat met behulp van computersites, bijv. www.cyberbass.com, www.koorpartijen.nl  of www.coria.nl .
De contributie bedraagt € 20 per maand, elke maand vooraf te betalen op bankrekening
NL34 INGB 0004 1382 04 t.n.v. Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn, onder vermelding van contributie en maand(en).
De kosten van de te gebruiken bladmuziek zijn voor eigen rekening. Meestal is het mogelijk te kiezen voor het kopen van een eigen exemplaar, het kopen van fotokopieën (waar dit mogelijk is i.v.m. auteursrechten) of het huren van een leenexemplaar.

Hier kunt u het inschrijfformulier downloaden.

Na ingang van het lidmaatschap plaatsen wij uw foto en een interview met u op het voor leden besloten deel van de website. Het interview zal worden afgenomen door een lid van PResto, onze PR-commissie.
De persoonlijke inlogcode voor de website ontvangt u van een lid van onze website-commissie.
Op het afgeschermde deel van de website treft u ook de ledenlijst, statuten en het huishoudelijke reglement aan.

Mist u een keer een repetitie? Dan is het een goede gewoonte om dat vooraf telefonisch te melden bij de stemgroepvertegenwoordiger.

In de voorbereiding van sommige uitvoeringen zijn ervaren zangers als projectleden welkom.

Projectleden voor het requiem van Mozart (concertdatum 4 mei 2019)

Er zijn twee mogelijkheden

  1. Geoefende zangers kunnen in overleg met de dirigent 6 maal meezingen en betalen € 45
  2. Zangers, die het Reqiuem (weer) eens mee willen zingen, zijn welkom, dienen een stemtest te doen, betalen € 25 per maand  en kunnen instromen tot 1 januari 2019.  Er wordt gezongen uit  de uitgave van Bärenreiter