Historie van Oratoriumkoor Alphen

 

Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn

Zingen bij Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn is inspanning en ontspanning tegelijk. Het koor is een bonte verzameling van op dit moment ongeveer 64 leden uit Alphen aan den Rijn en omstreken. Het koor bestaat al sinds 1916 en heeft een rijke historie.

Het Oratoriumkoor Alphen heeft de ambitie om uit te groeien tot een concertkoor dat de grote klassieke werken uit het oratoriumrepertoire in studie kan nemen en uitvoeren.

Historie

In 1916 ontstond in Alphen aan den Rijn de Christelijke Zangvereniging Hosanna door de samenvoeging van twee plaatselijke koren. Jaarlijks werden uitvoeringen gegeven van meerstemmige koorwerken. Ook werden op concoursen regelmatig prijzen behaald. In 1931 begon Hosanna met de uitvoering van oratoria. In 1956 werd de naam van de vereniging gewijzigd in ‘Christelijke Oratorium Vereniging Hosanna’.

Met het aantreden van de 28 jarige dirigent Barend Schuurman in 1966 brak voor Hosanna een tijd aan van repertoire-vernieuwing. Een grote verscheidenheid aan oratoria en andere koormuziek werd ingestudeerd en uitgevoerd. Ook werken uit de 20e eeuw werden regelmatig en met waardering van het publiek ten gehore gebracht. Na ruim 30 jaar onder leiding van Schuurman gezongen te hebben kwam het moment van afscheid in 1996.

Een nieuwe dirigent werd gevonden in de persoon van Gilles Michels. Onder zijn bekwame leiding werd plezierig en hard gewerkt aan minstens handhaving van het uitstekende niveau van het koor. Prachtige concerten waren het resultaat. Eind 2001 veranderde het koor zijn naam in het wat meer eigentijdse ‘Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn’, christelijke oratoriumvereniging. Per 1 december 2002 legde Gilles Michels het dirigeerstokje van het koor neer. Zijn plaats werd ingenomen door Martin v.d. Brugge, die in 2005 weer werd opgevolgd door Jos Beijer.

In 2007 kwam het koor onder leiding te staan van de jonge en dynamische dirigente Laura Bos. Voor het eerst in zijn bestaan werd het koor door een vrouw geleid. Het eerste concert onder Laura’s leiding was tevens haar afstudeerconcert als orkestdirigent. Aangezien Laura ook andere ambities had, werd zij soms vervangen door andere dirigenten. Zo werd het concert op 4 mei 2011, het Requiem van W.A. Mozart, voorbereid en uitgevoerd onder leiding van de tijdelijk dirigent Wouter Verhage. In 2013 gaf Laura aan dat zij door haar werkzaamheden bij de Reisopera niet meer voldoende voor ons koor beschikbaar kon zijn. We sloten met haar een vruchtbare periode af.

Wouter Verhage bleek beschikbaar en bereid om weer met ons samen te werken. Onder zijn leiding bereidde het koor zich voor op de 20ste uitvoering (sinds 1931) van de Johannes Passion van Bach op 11 april 2014. In de aanloop van de uitvoering van de Johannes Passion werd in de serie ‘Uitverkoren’ door AlphenStadTV gedurende twee weken dagelijks een programma over ons koor uitgezonden.

In 2014 werd Patrick Pranger als dirigent aangetrokken. Onder zijn deskundige leiding, in samenwerking met repetitor Jelana Popovic, werd het Requiem van John Rutter ingestudeerd. Dit moderne werk voor orkest, koor en solisten voltooide Rutter in 1985. De concert-uitvoering op 4 mei 2015 was een succes.

2016: Jubileumjaar, 100 jaar Oratoriumkoor Alphen

Met groot genoegen kijken koor en dirigent terug op het jubileumconcert, de uitvoering van het oratorium Elias (1846, opus 70) van Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 – 1849). Het jubileumconcert vond plaats op 20 mei 2016 in de Adventskerk.

Met een gezonde financiële basis is Oratoriumkoor Alphen aan haar tweede eeuw begonnen. Elk oneven jaar staat er op 4 mei een Herdenkingsconcert op het programma in de Alphense Adventskerk. Na het Requiem van Duruflé in 2017 en het Requiem van Mozart in 2019 is Fauré in 2021 aan de beurt. In de even jaren streeft het koor naar een grotere productie, zoals de Nicolas Cantate van B. Britten die op 23 november 2018 in de Alphense Bonifaciuskerk is uitgevoerd. In mei 2020 geeft het koor een concert met werken van Händel en Mozart.

In mei 2019 nam Patrick Pranger, na het zeer succesvolle herdenkingsconcert (Requiem van Mozart), afscheid van ons koor.
Hij wilde zijn eigen zangcarrière als tenor verder uitbreiden. Zijn opvolger is André Vis.

 

Dirigenten

2019 – heden André Vis
2014 – 2019 Patrick Pranger
2013 – 2014 Wouter Verhage
2007 – 2013 Laura Bos
2010 – 2011 Wouter Verhage
2005 – 2007 Jos Beijer
2002 – 2005 Martin v/d Brugge
1996 – 2002 Gilles Michels
1966 – 1996 Barend Schuurman

Muzikale begeleiding

RBO Sinfonia
Dordts Kamerorkest
NBO Nederlands Begeleidings0rkest
Amsterdam Corelli Collective
Piano duo Beth en Flo

In memoriam Barend Schuurman (1938-2019)

Op dinsdag 4 juni 2019 overleed onze oud-dirigent Barend Schuurman. Hoewel wij wisten dat hij ernstig ziek was, kwam zijn overlijden toch als een grote schok. Zeker ook voor Gerrie en mij. In de dertig jaar (1966 – 1996) dat hij dirigent was van de C.O.V. Hosanna in Alphen aan den Rijn was er niet alleen de muzikale en bestuurlijke betrokkenheid, maar er was ook een persoonlijke band ontstaan.

Ik herinner mij nog heel goed mijn eerste contact. In januari 1967 kwam ik als jong onderwijzer in Alphen terecht. Ik hoorde dat er een goed koor was en besloot er eens te gaan kijken. Een zo jeugdige dirigent had ik daar niet verwacht. Die avond maakte hij meteen grote indruk op mij. Later hoorde ik dat hij er pas enkele maanden in dienst was. Ik ben koorlid geworden en later secretaris. Het bleek het begin van een langdurige samenwerking.

In een interview ter gelegenheid van Barends afscheid van Hosanna in 1996 stelde de journalist hem de vraag waarom hij zo lang bij een amateurkoor in de provincie in dienst was gebleven.
Barend: “Alphen was ontzettend plezierig, een koor dat, laten we zeggen, wóu”

Hij vond het heel aangenaam te ervaren dat Hosanna het toeliet om minder gangbare stukken in het repertoire op te nemen. “Er was een kern in het koor die dat droeg en als een kern en het bestuur op één lijn zitten, dan zit je goed”. Waar vind je een amateurkoor dat naast de Passionen en Cantates van Bach componisten als Schönberg, Frank Martin, Hindemith, Fauré, Verdi, Strawinski,  Britten en vele anderen durft te  programmeren?

En van Händel koos hij nou net niet de Messiah, maar Jephta en Israël in Egypt. Met Hosanna kon Barend avontuurlijke wegen gaan door het rijke oratoriumlandschap. Een paar jaar geleden wilde hij, terug kijkend, mij wel bekennen dat hij er soms van wakker had gelegen.
Barend: “Alles wat van waarde is, daar moet je doorheen, net als een mooi boek. Vaak moet je eerst even doorbijten om het later te waarderen”.

Ik heb het al vele oud-leden horen zeggen: “De jaren dat ik zong bij Barend, nemen ze me nooit meer af”. Dat bevestigt de laatste woorden die wij bij zijn afscheidsconcert zongen uit Ein Deutsches Requiem van Johannes Brahms:
“Selig sind die Toten die in dem Herren sterben, von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach”.

Barend Schuurman, een serieus, gedreven en uiterst muzikaal mens. Het was een voorrecht om in dit leven zo vele jaren met hem op te trekken.
Talloze malen hebben wij onder zijn bezielende leiding de Eeuwige Rust bezongen. Die Rust is nu zijn deel geworden. In Paradisum.

Leen Plug