Lid worden

Lid worden of als projectlid meezingen?

Zingt u graag? U bent van harte welkom om enkele avonden gratis en vrijblijvend met ons mee te zingen!

Op dit moment bestaat het koor uit ongeveer 58 leden. We zijn altijd op zoek naar nieuwe stemmen, vooral bassen en tenoren. Een oratoriumkoor is niet gauw te groot en meer leden betekent in alle opzichten meer mogelijkheden.

We repeteren elke dinsdagavond van 20 tot 22 uur in de Muziekschool, Burg. Visserpark 30 (ingang : de trap op links van het gebouw)
(behoudens 2 weken Kerst-  en 6 weken zomervakantie).  
Parkeren kan in de grote parkeergarage onder het stadhuis of in de omgeving van de Muziekschool, ’s avonds gratis!
In de pauze schenken wij koffie of thee (tegen betaling).
Zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn repeteren we in kerkgebouw Het Kruispunt, v. Nesstr.2. Aldaar geen koffie of thee.

Besluit u lid te worden, dan bepaalt de dirigent na een repetitie, in aanwezigheid van een bestuurslid, of u zangtechnisch past in het koor en in welke stemgroep u thuishoort. 

Het lidmaatschap gaat in, na invulling van een inschrijfformulier, de eerste van de maand na de stemtest. Wij gaan ervan uit, dat ook thuis gestudeerd wordt. Veel van onze leden doen dat met behulp van computersites, bijv. www.cyberbass.com, www.koorpartijen.nl  of www.coria.nl .
De contributie bedraagt € 22 per maand, elke maand vooraf te betalen op bankrekening
NL34 INGB 0004 1382 04 t.n.v. Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn, onder vermelding van contributie en maand(en).
De kosten van de te gebruiken bladmuziek zijn voor eigen rekening. Meestal is het mogelijk te kiezen voor het kopen van een eigen exemplaar, het kopen van fotokopieën (waar dit mogelijk is i.v.m. auteursrechten) of het huren van een leenexemplaar.

Hier kunt u het Inschrijfformulier OA maart 2020 downloaden.

Na ingang van het lidmaatschap plaatsen wij uw foto en een interview met u op het voor leden besloten deel van de website. Het interview zal worden afgenomen door een lid van PResto, onze PR-commissie.
De persoonlijke inlogcode voor de website ontvangt u van een lid van onze website-commissie.
Op het afgeschermde deel van de website treft u ook de ledenlijst, statuten en het huishoudelijke reglement aan.

Mist u een keer een repetitie? Dan is het een goede gewoonte om dat vooraf telefonisch te melden bij de stemgroepvertegenwoordiger.

In de voorbereiding van sommige uitvoeringen zijn ervaren zangers als projectleden welkom.

Projectleden

Er zijn twee mogelijkheden

  1. Geoefende zangers, die het uit te voeren stuk al heel goed kennen, kunnen in overleg met de dirigent 6 maal meezingen en betalen eenmalig € 45
  2. Zangers, die het uit te voeren stuk(weer) eens mee willen zingen, zijn welkom, dienen een stemtest te doen, betalen € 25 per maand  en kunnen instromen tot 4 maanden voor het concert.