Lid worden

Kennismaken

Zingt u graag? U bent van harte welkom om enkele avonden gratis en vrijblijvend met ons mee te zingen!

Op dit moment bestaat het koor uit ongeveer 60 leden. We zijn altijd op zoek naar nieuwe stemmen, vooral bassen en tenoren. Een oratoriumkoor is niet gauw te groot en meer leden betekent in alle opzichten meer mogelijkheden.

We repeteren elke dinsdagavond van 20 tot 22 uur in de Muziekschool, Burg. Visserpark 30 (ingang : de trap op links van het gebouw.
(behoudens 2 weken Kerst-  en 6 weken zomervakantie).  
Parkeren in de avonduren is gratis rondom de Muziekschool.
In de pauze schenken wij koffie of thee (tegen betaling).

 

Lid worden

Besluit u lid te worden, dan bepaalt de dirigent na een repetitie, in aanwezigheid van een bestuurslid, of u zangtechnisch past in het koor en in welke stemgroep u thuishoort. 

Het lidmaatschap gaat in, na invulling van een inschrijfformulier, de eerste van de maand na de stemtest. Wij gaan ervan uit, dat ook thuis gestudeerd wordt. Veel van onze leden doen dat met behulp van computersites, bijv. www.cyberbass.com, www.koorpartijen.nl  of www.coria.nl .
De contributie bedraagt € 25 per maand, aan het begin van elke maand te betalen op bankrekening NL34 INGB 0004 1382 04 t.n.v. Oratoriumkoor Alphen aan den Rijn, onder vermelding van contributie en maand(en).
De kosten van de te gebruiken bladmuziek zijn voor eigen rekening. Meestal is het mogelijk te kiezen voor het kopen van een eigen exemplaar, het kopen van fotokopieën (waar dit mogelijk is i.v.m. auteursrechten) of het huren van een leenexemplaar.

Hier kunt u het  Inschrijfformulier OA febr.2023 downloaden.

De persoonlijke inlogcode voor het “Voor leden”deel van de website ontvangt u van onze website-commissie.
Na ingang van het lidmaatschap plaatsen wij uw foto en een interview met u op het voor leden besloten deel van de website.
Op dat afgeschermde deel van de website treft u ook de ledenlijst, statuten en het huishoudelijke reglement aan.

Mist u een keer een repetitie? Dan is het een goede gewoonte om dat vooraf telefonisch te melden bij de stemgroepvertegenwoordiger.
De namen en telefoonnummers daarvan staan op de bladzijde “Belangrijke informatie”


Projectlid

In de voorbereiding van sommige uitvoeringen zijn ervaren zangers als projectleden welkom

Er zijn twee mogelijkheden

  1. Geoefende zangers, die het uit te voeren stuk al heel goed kennen, kunnen in overleg met de dirigent 6 maal meezingen en betalen eenmalig € 50
  2. Zangers, die het uit te voeren stuk(weer) eens mee willen zingen, zijn welkom, dienen een stemtest te doen, betalen € 28 per maand  en kunnen instromen tot 4 maanden voor het concert.